Restrukturer hele beløpet

Problemet ligger i hvor mye du må betale hver eneste måned. Du betaler 10.000 kroner hver eneste måned. Klarer du ikke å betale dette beløpet må hele beløpet ned til noe du klarer å betale. Klarer du for eksempel å betale 5.000 kroner hver måned så vet du hva løsningen er. Du trenger et lån som du kan betale 5.000 kroner på. Det kan du få til ved å redusere renten eller ved å forlenge nedbetalingstiden. Ønsker du en halvering i månedsbeløpet dobler du bare nedbetalingstiden. Klarer du å redusere renten og forlenge nedbetalingstiden så er veldig mye gjort.

Få hjelp fra folk som kan hjelpe. Søk hjelp oss tilbydere av billig forbrukslån. Da kommer du mye raskere i gang uten at du får noen problemer med tidsperspektivet. Jo tregere du er jo mer penger går bort i tiden.

Ingen dokumenter

Det fineste med dagens lånesystem er at alt er digitalt. Bankene kan hente opp selvangivelse og andre tall digitalt. Da ser de veldig fort om du har kapasitet til å betale for lånet du får. I tillegg gjøres det en kredittvurdering av deg ved hjelp av et annet selskap. Da får bankene en objektiv vurdering av deg. Har du anmerkninger blir det vanskelig, men uten går ting fort mye lettere.